Innenriks

Mange arbeidsledige går til NAV for å skaffe jobb. Der samarbeider staten og kommunen om å tilby en inngangsport til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene.

– Dette er ikke noe verdig voksenliv

Arbeidsledigheten i Norge har nådd det høyeste på tre år. Å være utenfor arbeid kan medføre psykiske vansker, sier psykolog.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Statistisk sentralbyrå var arbeidsledigheten i Januar 2024 på sitt høyeste siden 2021. I Norge står 3,9 prosent av arbeidstyrken uten arbeid. Bak disse tallene er det 117.000 mennesker som kjenner på utfordringene arbeidsledighet medfører.

"Anders" er 39 år gammel og har en mastergrad i nanofysikk, likevel står han uten arbeid. På grunn av stigmaet og problemene knyttet til arbeidsledighet, omtales han i denne saken under et fiktivt navn. 

– Jeg jobbet som lærer i matematikk, naturfag og norsk, men da koronaen kom måtte kommunene kutte i staben, og jeg mistet jobben, forteller "Anders".

Nå trenger "Anders" sosialhjelp av NAV for å få det til å gå rundt. 

Hos NAV holdes det kurs som skal hjelpe folk ut i arbeid.

– Jeg bor i en kjempeliten leilighet her i sentrum, sier "Anders".

Han drømmer om å kjøpe egen bolig og etablere seg. Men uten arbeid forblir dette kun en fjern drøm. 

I Bergenhus har NAV et jobbsenter som tilbyr hjelp til de som søker arbeid.

– Jeg er her på jobbsenteret tre ganger i uken og får kjempegod hjelp, forteller han.

Livet som arbeidsledig

Men selv om NAV tilbyr hjelp med alt tilknyttet jobbsøking, er arbeidsmarkedet tøft.

Bergenhus jobbsenter ligger i Valkendorfsgaten 6.

– Det er utrolig vanskelig. Jeg ble kalt inn til intervju én gang, men hørte ikke noe mer etter det. Ellers har det bare vært avslag, sukker "Anders". 

Det vanskeligste med å være arbeidsledig er ifølge 39-åringen mangelen på noe meningsfullt i hverdagen.

– Det føles ikke godt. Jeg er en utrolig aktiv person som liker å gjøre noe hele tiden. Alt jeg har nå er jobbsøking tre ganger i uken, sier "Anders". 

En hverdag bestående av sosialhjelp og to NAV-møter i uken er ikke noe "Anders" anser som et ordentlig voksenliv.

Jobbsenteret til NAV vil hjelpe

Ståle Blomvågnes og Torunn Heggen, som jobber på NAV Bergenhus, merker konsekvensene når arbeidsledigheten øker.

Ståle Blomvågnes og Torunn Heggen står på for fullt hos NAV Bergenhus.

– Med høyere arbeidsledighet, blir det vanskeligere for brukerne våre å komme ut i jobb. De som er hos oss har ofte hull i CV-en, og havner nederst i arbeidsgivers bunke, forteller veileder Ståle Blomvågnes.

På jobbsenteret hjelper Blomvågnes og Heggen arbeidssøkere med alt fra CV-skriving til jobbintervjutrening.

– Vi har bare ett mål, og det er at de skal få seg jobb raskest mulig - med det de har mest lyst til selv og med høyest mulig lønn, sier Blomvågnes.

– Man må ha håp og tro

Robert Speare er psykologspesialist og daglig leder for Speare Helse. Han forteller om problemene som kan følge med arbeidsledighet.

– Hva vi jobber med er sterkt knyttet til identiteten vår, sier Speare.

Robert Speare driver nettstedet ledigpyskolog.no som tilbyr ledige psykologtimer til de som behøver det.

Han forklarer videre at måten vi vurderer og presenterer oss selv, er avhengig av hva vi gjør, eller hvilket yrke vi har. Mangel på arbeid kan føre til et sterkt savn, som i noen tilfeller kan utvikle seg til psykiske plager.

– Alle mennesker har et iboende ønske om å mestre tilværelsen, legger Speare til.

Dersom man kontinuerlig møter avslag, kan det føre til en tendens hvor man begynner å tvile på sin egen verdi og evner. 

– Om dette skjer, er det viktig at man søker hjelp og støtte til å få et bedre perspektiv. Det er viktig å ta tak i det man selv kan kontrollere, og ikke grave seg ned i det man ikke kan kontrollere, understreker Speare.

"Anders" forteller at han ønsker stabilitet, og at han nekter å gi opp før han oppnår dette.

– Jeg gir aldri opp, det skal ordne seg, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS