Innenriks

Regjeringen satser mot 50 prosent selvforsyning i Norge. Da må både etterspørsel og produksjon økes.

– Bøndenes inntekt må opp

Regjeringen ønsker høyere selvforsyning innenfor norsk landbruk: – Ambisiøst mål, mener nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen. 

Publisert
Matthijs van Meurs er positiv til regjeringens forslag om selvforsyning.

Bondens marked er et marked som gir forbrukere direkte tilgang til lokale produkter. Daglig leder og markedssjef i Bondens Marked Bergen, Matthijs van Meurs, forteller om hvordan globale katastrofer er med på å påvirke engasjementet til folket for å handle lokalt.

– Vi ser at vi har kommet oss gjennom pandemi og krig, og at situasjonen i verden kan endres over natten. Selvforsyning blir med det enda viktigere, forteller van Meurs.

Det har ført til større bevissthet.

– Folk blir mer bevisste på at vi må kunne produsere egne varer, dersom nye katastrofer forekommer, fortsetter han.

– Lang vei fra snakk til handling

Innen 2027 ønsker regjeringen å øke selvforsyningen fra 40 til 50 prosent. Det forslaget faller i god jord hos van Meurs.

– Det er alltid positivt at det blir snakket om norsk landbruk i media. Blir det skrevet om, så blir også folk mer oppmerksomme, forteller han.

Han påpeker likevel at det er en lang vei å gå fra snakk til handling.

– Det neste steget er å gjøre det mulig. Regjeringen kan snakke om selvforsyning, men da må bærekraftigheten hos norske bønder øke, forteller van Meurs.

Det er nemlig en dårlig bevart hemmelighet at norske bønder sliter økonomisk.

– Ambisiøst mål

Hoen er klar på at bondens inntekt må opp, dersom målet om selvforsyning skal bli nådd.

Egil Christopher Hoen er nestleder i Norges Bondelag. Han er positiv til det nye målet om selvforsyning, men understreker at det er ambisiøst.

– En økning fra 40 til 50 prosent høres kanskje ikke så mye ut, men det er et ambisiøst mål som forutsetter at vi øker planteproduksjonen med 25 prosent fra dagens nivå, forklarer han.

For å få til dette, er han enig med van Meurs om at dagens bønder må ivaretas. Videre peker Hoen på to hovedutfordringer blant norske bønder.

– De største utfordringene er lave inntekter og høy risiko, forteller han.

Han mener i tillegg at det det må gjennomføres tiltak for bøndene. 

– Det er flere og kraftfulle tiltak som må på plass om økningen fra 40 til 50 prosent skal gjennomføres.

Behov for økte inntekter 

Hoen er klar på hvilke tiltak som må komme først i rekken.

– Vi må få bondens inntekt opp, mener nestlederen.

– Hvorfor det?

– Bøndene vil gjerne produsere mat, men om vi ikke sitter igjen med nok penger til å betale regninger og leve som folk flest, vil flere bønder falle av, og heller ta seg andre typer jobber. Det blir det ikke mer selvforsyning av, argumenterer han.

Hoen forklarer at regjeringen allerede er i gang med å gjennomføre tiltak. 

– Nå jobber regjeringen med å tette inntektsgapet bøndene har, målt opp mot andre yrkesgrupper. Det er bra, og den jobben må gjøres raskt for at ikke flere bønder skal falle fra, forteller han.

Trenden må fortsette

I tillegg til tiltak for å skre økt produksjon, mener van Meurs det også må skje en større endring generelt i samfunnet.

– Det må bli en enda større etterspørsel av lokalprodusert mat, sier han.

Selv om de har merket en gradvis økning i etterspørsel, påpeker van Meurs at den trenden må fortsette fremover.

På markedsdagen 9.mars var det store folkemengder som tok turen til Bondens marked i Bergen.

– Det er selvsagt positivt at flere unge blir interessert i å handle lokal mat, til tross for at en kjøttdeigpakke direkte fra bonden fort kan koste det dobbelte av det du får den for på dagligvarebutikken, sier van Meurs.

Siden Bondens marked er et utsalgssted for lokale råvarer, er produsentene nødt til å stå i boden selv. Det er det én viktig grunn til.

– Det gir kjøperne mulighet til å snakke direkte med bonden. De kan få en større innsikt i jobben bak, og de får rene produkter som er uten juks og rare ingredienser på baksiden av emballasjen, avslutter han.

Powered by Labrador CMS