Kultur

Andrea Nordvik, gründer og medeier av bruktbutikken Loppeliten

Ny lov gjør det lettere å drive bruktbutikk, men gründer mener det må gjøres mer

Regjeringen har presentert forslag som radikalt endrer brukthandelsloven, med en plan om å avvikle den for å forenkle drift av bruktbutikker. Andrea Nordvik har en klar melding til regjeringen om at også merverdiavgiften på bruktvarer må fjernes for at bruktbutikkene skal overleve.

Publisert

Fredag 5. april la regjeringen frem forslag om å avskaffe brukshandelsloven for de fleste varer – i første omgang gjennom å vri ordlyden fra en forbudslov til en tillattelseslov.

I gjeldende rett kreves det at både butikken og selgerne forhåndsgodkjennes av politiet, og at alle varer må loggføres og deretter lagres i to uker før de kan selges videre.

Merverdiavgift

  • Formål med merverdiavgiften: Merverdiavgiften har som formål å belaste innenlands forbruk av varer og tjenester uten å virke som en kostnad for hvert ledd i omsetningskjeden. Dette oppnås ved fradragsrett for tidligere beregnet merverdiavgift.
  • Historisk bakgrunn: Innført i Norge i 1970 som en del av en omlegging fra direkte til indirekte beskatning.
  • Prinsipper for effektivitet: Et enkelt og generelt merverdiavgiftssystem med få unntak og satser foretrekkes. Direkte støtte på budsjettets utgiftsside prioriteres framfor særordninger og unntak som kan medføre skjult støtte.
  • Endringer før 1997 og avansesystemet: Før 1997 skilte ikke regelverket mellom nye og brukte varer, noe som førte til dobbel avgiftsbelastning og markedsvridninger. Innføringen av avansesystemet fra 1997 reduserte disse problemene spesielt for omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter.
  • Reduserte satser: Fra 2001 ble reduserte satser introdusert, inkludert for brukthandel, for å bidra til å redusere avgiftsbelastningen på visse typer varer og tjenester.
  • Teknisk revisjon i 2009: Etter 40 år ble merverdiavgiftsloven teknisk revidert for å gjøre regelverket mer tilgjengelig og forståelig, modernisere lovspråket, fjerne foreldede bestemmelser, og endre regelstrukturen.

Kilde: Merverdiavgiftshåndboken (Skatteetaten)

– Dagens lovverk gjør det tungvint og lite lønnsomt for næringslivet å inkludere brukte varer i forretningsmodellene sine. Dette er fryktelig gammeldags, og vi ønsker å oppnå det motsatte, sier daværende næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Måtte stenge ned etter moms- og lovsjokk

En av bedriftene som brått oppdaget brukthandelsloven i 2022 var bruktbutikken Loppeliten, som har flere butikker på Vestlandet. 

Andrea Nordvik er medgründer og medeier av bruktbutikken, som selger brukte barneklær. Butikkens konsept går ut på at privatpersoner leier hylleplass hos dem, og leverer inn klær som man ikke bruker lenger. Dette er et konsept som har blitt veldig godt tatt imot. 

– Det er typisk at folk kjøper inn masse barneklær, og så får du ikke brukt det så lenge, sier Nordvik.

– En stor andel av kundene våre vet ikke at vi betaler moms på klærne, sier Andrea Nordvik

Den 28. mars skrev hun et debattinnlegg i Bergensavisen med klar melding om at mer må gjøres; merverdiavgift på bruktvarer må fjernes.

– Vi åpnet butikken i Fyllingsdalen for første gang med godt mot. Så fikk vi oss to sjokk. Det første var brukthandelsloven, forteller hun.

Loven gjorde at Nordvik og hennes medeier Hanne Wollan måtte stenge den nyåpnede butikken.

Videre forteller Nordvik at hun i tillegg til dette ikke hadde regnet med at de også måtte betale merverdiavgift på varene.

– Vi kjøper det ikke inn, og eier det ikke. Vi er bare videreformidlere, forklarer hun.

        

– Kutt i merverdiavgiften påvirker ikke etterspørsel

Statssekretær Erlend Grimstad uttalte til NRK at "Liknende forsøk fra andre land viser at kutt i merverdiavgiften ikke var et egnet virkemiddel for å påvirke etterspørselen. I stedet for å gi lavere priser til kundene, førte kuttene til økt profitt for bedriftene."

Nordvik forteller at Grimstads kommentar tente på alle pluggene hennes. Ifølge henne tenker hun på det hver dag.

– Da skjønte jeg at jeg ikke tror han har satt seg inn i budsjettene og sett marginene som brukthandlere jobber med. Vi har i utgangspunktet veldig dårlige forutsetninger for å klare å drive, sier gründeren.

Grimstad skriver til Bymag at gjenbruk allerede har gunstige merverdiavgiftsregler, og at dette er noe de ønsker å fortsette med.

– Vi må huske på den grunnleggende tanken bak merverdiavgiften. Ideen er at grunnlaget, altså varer og tjenester som vi alle kjøper og selger, skal være så bredt som mulig slik at vi kan ha så lav sats som mulig. Inntektene fordeles deretter ut over statsbudsjettet til det norske felleskapet – også til klima- og miljøtiltak, skriver statsekretæren.

Stella Fosheim Eide og resten av FN-studentene har en årlig temauke knyttet opp mot bærekraftsmålene.

– Det ville gjort det lettere å ha en sirkulærøkomomi

Stella Fosheim Eide, leder av studentorganisasjonen FN-studentene, arbeider for å lage sosiale arrangementer og informere og engasjere studenter i Bergen om FN-relaterte saker. 

FN-studentene jobber med bærekraft, og er tilhengere av tiltak som gjør det lettere å drive med for eksempel bruktklær. Ifølge FNs nettsider er vi langt unna å nå bærekraftsmålene. Mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, er en av de vi ligger dårligst an til å nå.

– Det ville gjort det lettere å ha en sirkulærøkonomi, og å jobbe for et mer bærekraftig samfunn, sier Eide.

Videre sier Eide at det er viktig å få kommet over på det grønne skifte. 

– En måte å få til dette på, kunne vært å ha et midlertidig fritak, og heller innføre merverdiavgiften på nytt igjen når bransjen har fått etablert seg mer, forklarer hun.

Powered by Labrador CMS