Sport

– Trening trenger ikke å være skummelt, sier instruktør Silje Skalmeraas.

– Treningssenter kan være et skremmende sted

For å skape bedre psykisk helse, vil Sammen få flere studenter i fysisk aktivitet. Flere studenter forteller om tryggheten tilbudet gir. 

Publisert

SHoT undersøkelsen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, kartlegger helse og trivsel blant studenter med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. 

I 2023 startet studentskipnaden Sammen prosjektet «Fysisk aktivitet for psykisk helse og trivsel», med bakgrunn i SHoT undersøkelsen. Det er et treårig prosjekt finansiert av helsedirektoratet for å fremme fysisk aktivitet og psykisk helse blant studenter i Bergen. 

Ubehagelig å gå på treningssenter

Katrine Viktoria Hole, prosjektleder for «Fysisk aktivitet for psykisk helse», forklarer at mange studenter er flinke til å trene, og de fleste vet i dag at trening er bra for helsen. 

– Men selv om vi vet at det er bra for oss, er det noe annet å omsette denne kunnskapen til praksis, sier Hole.

Hun forteller at Trene Sammen sine treningssentre har god oppslutning, men at hun og Sammen Psykisk Helse har kontakt med studenter som synes trening er vanskelig.

– Vi vet at det er en del studenter som er lite aktive. Sammen Psykisk Helse snakker med flere studenter som synes det er ubehagelig å gå på treningssentre, selv om de har lyst, sier Hole. 

– Det er ulike grunner til at det kan være vanskelig å begynne å trene, sier Hole

Hole forteller at en av grunnene til at noen opplever det som ubehagelig å gå på treningssentre er mangelfull kunnskap om trening og treningssentre. 

– Et treningssenter er en arena hvor du finner mange trente mennesker, og hvis du da kommer inn som utrent selv, kan det skillet som oppstår oppleves ubehagelig, forklarer Hole. 

Hun påpeker også at sosiale medier er en av de tingene som kan ha en negativ påvirkning på folks inntrykk av trening:

– Mange synes at sosiale medier er kjempebra, men det er likevel stor variasjon. Man kan få tips til teknikk og øvelser, og mange legger ut treningsprogram. For en som er ny til trening kan det bli komplisert fordi det er for mye informasjon som er vanskelig å gjøre om til praksis, sier Hole.

På Sammen City var det ikke mulig å finne et informasjonshefte om tilbudene til «Fysisk aktivitet for psykisk helse og trivsel».

– Det tok lang tid før jeg turte 

Et av kursene som prosjektet tilbyr til heter «Kom i gang». Dette kurset har fokus på å skape et lavterskel tilbud på en trygg arena, hvor studenter kan lære om trening og komme i gang med fysisk aktivitet. Instruktør i kurset, Silje Skalmeraas, er selv student og utdannet personlig trener. 

– Et treningssenter kan være et skremmende sted, spesielt hvis du ikke vet hvor du skal begynne. Derfor er det viktig med en trygg arena for nybegynnere, sier Skalmeraas. 

Kurset varer i fire uker, sier Skalmeraas

Skalmeraas har også personlig erfaring med at treningssentre kan være skremmende:

– Selv om jeg var aktiv og drev med trening, tok det lang tid før jeg turte å bevege meg i nærheten av å trene styrke med stang i treningsstudio.

Alt du trenger av treningsutstyr til gruppetimen får du låne på senteret.

På kurset er det fokus på at de som deltar skal kunne lære i trygge omgivelser. Trygghet er viktig for de tre studentene «Per», «Ola», og «Kari», som foretrekker å forbli anonym ettersom de ikke ønsker oppmerksomhet rundt at de går på kurset. Studentene fortalte hvorfor de begynte på kurset og hva de synes om det så langt. 

– Jeg har falt av trening tidligere, og tenkte det var greit å få litt oppfriskning i treningen siden jeg er litt skeptisk til treningssentre, sier Per. 

– Noen anbefalte kurset til meg. Personlig har jeg erfaring med lagidrett fra tidligere, og derfor er fint å kunne komme hit og teste andre former for trening, sier Ola.

– Jeg liker å trene på gruppetimer, men jeg synes jo treningsstudio kan være litt skremmende derfor er det fint å komme hit for å lære, sier Kari.

På slutten av timen gikk Skalmeraas gjennom en rutine for å tøye ut, med fokus på muskelgruppene de har brukt.

Mange er ensomme 

Katrine Viktoria Hole, prosjektleder for «Fysisk aktivitet for psykisk helse» , forteller at SHoT undersøkelsen fra 2022 viser at mange studenter er ensomme og savner rusfrie arenaer for å møtes. I tillegg rapporterte et høyt antall studenter psykiske problemer. Dette er bakgrunnen til prosjektets to fokusområder. 

– Spesielt dette semestret har det vært høyt trykk på kursene, sier Hole.

– Det ene er å etablere tilrettelagte treningstilbud til studenter som oppsøker Sammen psykisk helse, og det andre er å nå ut til alle studenter for å forebygge fysiske og psykiske problemer, forklarer hole

– Vi ønsker å gi studenter rusfrie møteplasser, der de kan bli kjent med hverandre mens de er fysisk aktive, forteller Hole. 

Flere tilbud 

Hole forteller at prosjektet stadig er i utvikling, og de tar i betraktning tilbakemeldingene de får fra studentene. Hun sier at de ønsker å starte flere tilbud slik at enda flere kan finne noe de liker:

– Vi ønsker å skalere opp og er i stadig i utvikling. «Kom i gang» kursene er godt i gang, og det gir oss bedre tid til å starte flere tilbud, forteller Hole. 

Powered by Labrador CMS