Innenriks

Rektor var kritisk til hva et boikott av enkeltland kan føre til.

UiB nekter å bruke ordet boikott

Universitetsledelsen fastslår at de hverken vil underkaste seg en "akademisk boikott" eller avslutte samarbeid med Israelske universitet da det strider mot den akademiske friheten. 

Publisert Sist oppdatert

Mens krigen herjer og menneskene lider i Gaza, ser stadig flere aktører her hjemme seg presset til å uttrykke tydeligere holdninger i krigen. Universitetet i Bergen er intet unntak. 

Ved styremøtet 7.mars ble det innledet debatt blandt universitetsledelsen om det skal innføres et akademisk boikott av Israelske undervisningsinstitusjoner. 

Har flere samarbeid

UiB har en rekke utvekslingsavtaler og forskningssamarbeid med internasjonale universiteter, og er opptatt av å ha en internasjonal profil. Den siste tiden har det blitt diskutert UiB sitt samarbeid med Tel-Aviv University. 

Gjennom et innlegg i Khrono oppfordret en gruppe studenter og ansatte ved UiB til akademisk boikott da det Israelske universitetet kan hevdes å vise direkte støtte til krigen i Gaza. Dette er ved å blant annet utdele stipend til studenter som utfører militærtjeneste og gjennom et kjent samarbeid med den israelske våpenprodusenten Elbit Systems. Før møtet har det vært reaksjoner fra både studenter og ansatte som mener at et boikott burde bli innført. 

I dag har det juridiske faktultet utvekslingsavtale med Tel-Aviv Universitet. Dette semesteret er det også fem studenter ved UiB som er på utveksling fra BirZeit universitetet på Vestbredden. 

Studentrepresentanten var bekymret for oppfølgingen av studenter som kjenner på krigen. Her sammen med rektor.

Den akademiske frihet står sterkest

Rektor ved Universitetet i Bergen Margareth Hagen var tydelig i sitt standpunkt om å ikke støtte et akademisk boikott, selv om hun uttrykte en forståelse for sorgen mange kjenner på som følge av krigen. 

– Å verne rundt den akademiske frihet er universitetets viktigste oppdrag. 

Hun mener at det skal være opp til hver enkelt i det akademiske miljøet å bestemme hvem de skal samarbeide med. I denne sammenheng ble det også trukket frem at det juridiske fakultet måtte ta sin egen beslutning om hvorvidt de ønsker å videreføre sitt samarbeid med universitetet i Tel-Aviv. 

Det ble også nevnt av samtlige styremedlemmer at dersom en skulle lage et unntak for denne aktuelle situasjonen, kan man risikere å ikke vite hvor en grense skal gå i fremtidige situasjoner. 

Hardt ut mot ledelsen

Leder for studentparlamentet ved UiB Kaja Ingdal Hovdenak var til stede under styremøtet. Hun mener det er på tide at saken blir tatt opp. 

– Vi mener at UiB ikke skal ha samarbeid med institusjoner som bidrar aktivt til folkemord, slik Tel-Aviv University gjør. Det burde gå grenser for hvor mye en skal tåle for å innføre et akademisk boikott, og at det er skuffende at UiB ikke tar tydelig standpunkt og bryter denne utvekslingsavtalen. 

Studentparlamentet har jobbet aktivt for å får universitetet til å viser mere solidaritet til studenter som preges av krigen i Gaza. 

– De må ha det lengere frem i prioriteringen å ivareta studenter i en krisesituasjon. Det har tatt alt for lang tid.

Leder for studentparlamentet forteller at mange studenter har etterspurt et tydeliger standpunkt fra UiB.

Kaja trekker bestemt frem at ting har tatt for lang tid. Sammenlignet med hvor raskt ledelsen reagerte for å ivareta studenter påvirkes av krigen i Ukraina. Disse ble invitert til rektors kontor for en samtale allerede dagen etter eskaleringen. Videre forteller hun at det har tatt hele 5 måneder før UiB endelig skal arrangere en støttemarkering og konsert for å vise solidaritet til Palestina.

– Vi ser at det er noe som preger mange studenter i det daglige. Jeg har kjennskap til flere studenter som har familie i Gaza og ikke klarer å konsentrere seg i forelesning, da de frykter for deres trygghet. Det er på lang overtid at UiB tar stilling til saken. 

Victor Rovira Botnevik og Jørgen Mevle var de eneste som ytret motstand til resten av universitetsstyrets negative holdninger mot boikott.

Lite motstand i styret

Et flertall av styret la frem argumenter som støttet rektors syn. Dermed ble det ingen boikott denne gang.

Studentrepresentant Victor Rovira Botnevik og styrerepresentant Jørgen Melve var de to eneste som ytret uenighet til rektoratet. 

Melve sa at han ikke ville stille seg bak en tanke om at det aldri skulle være rimelig å innføre boikott. Han trakk også frem at det var urimelig å tenke at man som øverste organ ikke skulle kunne ta avgjørelser som bestemmer over universitetet som en helhet. Han var den eneste som stemte mot ett av punktene i det endelige vedtaket.

Studentrepresentant Botnevik la frem sin bekymring for studenter som preges av krigen i Gaza. Han ser et behov for bedre og større grad av oppfølging for studenter og elever som rammes av konflikten. 

Etter diskusjon rundt formulering fikk det endelige vedtaket begrunnet med at akademisk frihet er viktig for UiB. Styret vil ikke begrense fagmiljøenes muligheter til akademisk arbeid, da universitetets struktur gir fagmiljøene selvstendighet. Styret vil unngå å ta beslutninger som innskrenker fagmiljøenes autonomi. Universitetsstyret ber universitetsledelsen vurdere tiltak for å støtte akademiske miljøer og forskere påvirket av krigen.

Også ordfører Marit Warncke var tilstede under møtet. Hun poengterte at det er ca 4500 palestinere bosatt i Bergen Kommune og at det er vikitg å vise solidaritet til dem. Flere i styret uttrykte enighet om at UiB burde gjøre mere for å vise støtte for palistinere.
Powered by Labrador CMS