Kultur

– Kvarteret i Bergen har fått et dårlig rykte som gjør at studentene ikke kommer dit, sier Sondre Vefring.

Studentmiljøet i Trondheim er overlegent bedre enn i Bergen

Studentene i Trondheim og Bergen er nesten like tilfreds med studiebyene sine, foruten om når det gjelder én ting. Studentersamfundet i Trondheim blir et samlepunkt for byens studenter. Bergens studenter savner en slik møteplass.

Publisert

– Studentmiljøet i Trondheim er mye bedre enn i Bergen, forteller Sofia Norbeck. 

SHoT-undersøkelsen

– Studentenes helse- og trivselsundersøkelse kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. 

– SHoT er norges største studentundersøkelse om sosiale forhold 

– Det er folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra studentsamskipsnamdene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Norbeck er fra Trondheim og har tidligere studert et årsstudium i Spansk i hjembyen. Nå er hun student på Høgskolen på Vestlandet (HVL) i Bergen. 

SHoT-undersøkelsen fra 2022 viste at studenter i Trondheim og Bergen svarer nesten helt likt på hvor fornøyd de er med studiebyene sine. I Trondheim er 90 prosent tilfreds, og i Bergen svarer 86 prosent det samme. 

Det som skiller de to byene fra hverandre er hvorvidt studentene er fornøyd med studentmiljøene. 

Sofia Norbeck flyttet fra Trondheim til Bergen for å oppleve et annet studentmiljø, men synes det er bedre i Trondheim.

81 prosent av studentene i Trondheim er tilfreds med studentmiljøet, mens i Bergen svarer kun 65 prosent det samme. 

Samfundet skaper et godt samfunn 

Norbeck sier at den største forskjellen mellom Bergen og Trondheim er Studentersamfundet i Trondheim. 

Astri Elgethun ble innstilt som leder for studentersamfundet 17. mai i fjor.

– Alle har et sted å dra, det er kjempe sosialt og det er morsomme arrangementer for studenter hele året.

Astri Elgethun er leder for Studentersamfundet i Trondheim og tror at høy studentfrivillighet og tilrettelegging for studenter er mye av grunnen til god trivsel. 

Studentersamfundet i Trondheim har 18 500 medlemmer, hvorav 2000 jobber frivillig med ulike oppgaver på Samfundet. 

Samfundet er driftet av og for studenter. Det store røde huset frister med blant annet flere barer, en kafé, restaurant, dansegulv og konsertlokaler.

Student Norbeck forteller at Samfundet er et naturlig sted å dra i helgene, og at de fleste studentarrangementer blir arrangert der. 

Segregert studentmiljø 

Til sammenligning har Studentersamfunnet i Bergen rundt 2000 medlemmer, og 107 frivillige. 

I motsetning til i Trondheim har ikke, Samfunnet i Bergen har et stort hus å. I Bergen er det Akademiske Kvarteret studentenes kulturhus, og Bergens svar på Samfundet i Trondheim. 

Leder for studentersamfunnet i Bergen, Sondre Vefring, mener det er store forskjeller i hvordan studentfrivilligheten og organisasjonene drives i Bergen og Trondheim. 

– I Trondheim har de klart å bygge en samlet profil for studentfrivilligheten. Bergen er historisk sett preget av segregering av studentene i forskjellige organisasjoner, sier Vefring.

Sondre Vefring forteller at det er utfordrende å samle studentene fra hele Bergen.

– Det nye bygget er større enn hele kvarteret 

Det akademiske kvarter uttrykker at de ønsker flere frivillige.

I Trondheim har Studentersamfundet sitt eget store røde hus i sentrum, ikke langt fra Nidarosdomen. 

Elgethun, Leder for Samfundet i Trondheim, forteller at de i løpet av en helg ofte har rundt 4000 besøkende. 

Hun kan fortelle at de nå skal bygge ut Samfundet, for å få plass til enda flere besøkende og frivillige. 

Til sammenligning er det største rommet på Akademiske Kvarter i Bergen kan romme 450 gjester. 

– Det nye bygget de skal få på Samfundet i Trondheim er jo større enn hele Kvarteret, i tillegg til at de har et gigantisk hus fra før, forteller Vefring, leder for studentersamfunnet i Bergen.

– Studentersamfundet er kjent for hele Trondheim, ikke bare blant studentene, sier Elgethun.

– Bergen er en stor kulturby

Elgethun sier at Samfundet i Trondheim er en viktig aktør for byens kulturtilbud, og arrangementene er åpne og attraktive for hele byen, og ikke bare for studentene. 

– Samfundet har fått stått litt alene med kulturtilbudene, og har derfor blitt veldig stort og viktig, sier Elgethun. 

Vefring forteller at dette ikke er tilfelle for Samfunnet og Kvarteret i Bergen. 

Ifølge Vefring har Bergen er en mye mer etablert kulturby utenom studentmiljøet. 

SHOT-undersøkelsen viser at 78 prosent av studentene i Trondheim og 75 prosent av studentene i Bergen, er fornøyd med utelivet i studiebyene. 

– I Bergen er det mange bra utesteder, barer og gode konserttilbud, kanskje mer enn i Trondheim, forteller Norbeck. 

Fra studentersamfunnets kontor i Bergen kan man se rett over på universiets-rektors kontor.

Vefring er enig og tror dette kan være noe av grunnen til at Kvarteret ikke har klart å bli så populært som Samfundet i Trondheim.

Hvordan kan studentmiljøet blir bedre?

Både Norbeck og Vefring er enige om at dersom studentene i Bergen hadde fått et felles hus ville studentmiljøet blitt bedre. 

Vefring mener også at Bergen kan lære av Trondheims høye studentfrivillighet.

Han sier at det å delta i fadderuken bidrar til bedre trivsel, og at å delta frivillig i studentorganisasjoner bidrar ytterligere. 

– Min tanke er jo at alle bør være frivillige, du får et sosialt miljø utenfor ditt eget studie, og det er en enorm verdi, avslutter Vefring. 

Powered by Labrador CMS