Sport

Mange tar i bruk det nåværende anlegget på Totland på vinteren. Her fra et arrangement med unge skiløpere fra både Fana IL og TIF Viking.

På overtid for skianlegg i Bergen

Bergen ble i 2021 valgt ut som ett av tre steder i landet til å motta støtte fra Norges Skiforbund for å dekke byggekostnader til ett nytt skianlegg på Totland og Frotveit. Til tross for dette har lite skjedd.

Publisert
Skiforbundet ønsker å bruke mer penger på Bergen og Hordaland, forteller Trond Lefdal.

Prosjektgruppen "1-2-3 ski i Bergen" jobber for utvikling av dagens skianlegg i Bergen, som i dag blir beskrevet som mangelfulle. De har utarbeidet en konkret plan for hvordan anlegget i Totland/Frotveit kan oppgraderes til et regionanlegg. Blant annet ønsker de forbedrede traseer, snøproduksjonsanlegg, og asfaltert løypenett og stadionområde. 

Bergen kommune har imidlertid ikke satt av nok penger til å gjennomføre disse planene. 

– Vi kan ikke være den nest største byen i Norge også har vi ingenting, sier Trond Lefdal, leder i prosjektet. 

Både skicrossløype og nytt stadionområde er en del av planene til "1-2-3 ski i Bergen".

Det viser seg at i regnbyen Bergen strømmer folk til skianleggene så fort snøen legger seg. At Bergen har et lite skimiljø er feil oppfatning, mener Lefdal. 

– Jeg vil si at skimiljøet i Bergen kanskje er et av de største i Norge, sånn bortsett fra det sentrale Østlandet. Samlet sett er det mye folk som går på ski, og det er kjempemange uorganiserte som vi også skal tilrettelegge for, forteller han. 

Barnefamilie på Totland
Anlegget blir også mye brukt av familier.

Bergen henger ikke med på utviklingen

Administrerende sjef i Hordaland skikrets, Bernt Rusten, mener Bergen er på overtid i utvikling og oppgradering av skianlegg. 

– I resten av landet har det vært en enorm utvikling de siste 20-30 årene, mens Bergen på mange måter står fast i en gammel tid, sier han. 

I følge idrettsindeks.no ligger skiidretten nest nederst på listen over anleggsdekning i Bergen i forhold til landsgjennomsnittet basert på folkemengden. 

Administrerende sjef i Hordaland skikrets, Bernt Rusten.

Rusten mener at å prioritere utvikling av skianlegg i Bergen vil føre til mye positivt: 

– I tillegg til at det kan sikre rekruttering til skiidretten, samt stabile, trygge og gode treningsforhold, vil det være en investering fra kommunen for å bedre folkehelse og utendørs aktivitetstilbud til alle.  

Lang prosess i kommunen

Rusten forteller at prosjektsgruppen "1-2-3 ski i Bergen" har vært operativ i seks år. Møtene med kommunen har vært mange. Til tross for at skiidretten har vært tydelig på behovet for anleggsoppgradering lenge, opplever de at det ikke fører frem til konkrete anleggsløft fra kommunen. 

– Jeg kjenner at jeg er litt frustrert, for det er helt utrolig at vi har holdt på med dette i seks år, sier han. 

– Vi opplever at vi blir hørt politisk og av idrettsrådet, og at vi har et godt samarbeid med etat for idrett. Vi må bare komme frem i køen, fortsetter Rusten.

Også prosjektleder Lefdal deler denne oppfatningen. 

– Per i dag er problemet å få det godkjent i Bergen kommune, ikke å overbevise folk til å være positive til det, sier Lefdal. 

 Har det ikke gått noe fremover siden dere startet? 

– Jo, det har jo det. Men det har på en måte gått litt sånn sidestegs, sier Rusten.

Planen er klar, men Bymiljøetaten er uenig

Rusten forteller at planene til "1-2-3 ski i Bergen" er konkrete, men trenger drahjelp fra kommunen.

"1-2-3 ski i Bergen" har utarbeidet en helhetlig plan for å realisere etterlengtede anleggsløft, men flere av prosjektene har møtt på motstand.

– Det er et problem for oss at avdelinger innad i Bergen kommune setter en stopper, sier Lefdal. 

Etter anbefalinger fra Bymiljøetaten er blant annet prosjektet på Fløyen, i tillegg til prosjektet med å lage rulleskibane på Stend, blitt satt på vent. Dette til tross for at finansieringen er på plass. 

– Vi er ikke negative som utgangspunkt, men Bymiljøetaten har som arealforvalter av kommunale areal et ansvar for naturverdier og friluftslivhensynene, svarer Kristin Madsen Klokkeide fra Bymiljøetaten. 

Ønsket om å beholde et areal som i dag har mindre tilrettelegging og mer "urørt" natur, blir brukt som argument imot å opparbeide en rundløype ved Skomakerdiket på Fløyen. 

– Vår vurdering er at området vil kunne gå fra å ha et naturpreg til å ha et anleggspreg, sier Klokkeide.

Har vi ikke nok naturarealer i byen fra før av?

– Vi har jo store naturarealer, men samtidig foregår det en bit for bit nedbygging. Det å ha gode vurderinger i forhold til hvilke areal som skal utvikles, og hvilke som bør få ligge urørt og med mindre tilrettelegging er veldig viktig, svarer Klokkeide. 

Går litt fremover

Også prosjektleder Trond Lefdal er enig i at prosessen går treigt, men understreker samtidig at det i det siste har skjedd mye mer enn de hadde forventet. 

Blant annet står det på budsjettposten til kommunen for 2024 at det skal gjøres opprustninger på Gullbotn. I tillegg håper Etat for idrett at de på Totland skianlegg kan bygge en ny vei fra Grindåsen til Humlestølen, som er en opprustning av den gamle "Fanaløypen". 

– Men det vi savner er de tiltakene som skal være på Totland og Frotveit. Der har det stoppet litt opp, forteller Lefdal. 

Tiltakene Lefdal peker på handler om å skape et kombinert, regionalt rekrutterings- og konkurranseanlegg på Totland.

Positiv byråd

Digranes tror god politisk samhandling og prioritering blir nøkkelen fremover.

Reidar Digranes, byråd for næring, kultur og idrett, synes planene på Totland er spennende. 

– Det er definitivt behov for et sånt stort anlegg som "1-2-3 i Bergen" tar initiativ til. Vi vil jobbe videre med det, men per nå er det ikke satt av noe investeringsmidler til det, sier han. 

Han legger frem flere grunner til at prosessen har tatt så lang tid som den har. 

– Akkurat det området (red.anm. Totland/Frotveit) har varierende eierforhold, og så er det ting som er uavklart når det kommer til regulering. I tillegg har det vært en debatt om hvorvidt en skal utvikle Frotveit eller Totland.

Digranes poengterer at byrådet vil ta det med seg i fremtidige prioriteringer.

– For dette byrådet vil skisport være høyt prioritert, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS