Innenriks

På klinikken er det hjelp å få for hjertepasientene.

Siste hjerteslag for klinikken på Nesttun

Hjerterehabiliteringsklinikken på Nesttun har i 40 år tatt i mot pasienter med hjerte eller lungeproblemer. Nå skal klinikken legges ned etter anbudsrunden gjennomført av Helse Vest.

Publisert Sist oppdatert

Odd Magne Skjerping var en av pasientene som fikk være med på det siste døgnbaserte oppholdet hos klinikken i tre uker. Det vil si at pasientene kan overnatte på klinikken, mens de er på rehabilitering.

Skjerping føler seg heldig som fikk være siste gruppe:

Fakta:

LHL (pasientorganisasjon) startet opp klinikken på Krokeide i 1986, og i 2016 flyttet rehabiliteringsenteret til Nesttun. 

Omtrent 15 000 pasienter har blitt behandlet ved klinikken.

På klinikken kan pasientene være i tre uker.

– Vi har vært utrolig heldige. Vi føler en bitterhet over at et behandlingsenter som dokumenterer så gode resultat over mange år legges ned.

Odd Magne utenfor hjerterehabiliteringsklinikken på Nesttun.

Pasientene har blant annet fått kostholdsveiledning, daglige treningsøkter, forelesninger om hjertesykdom, livstilsendring og stressmestring. Tilbudet skal hjelpe pasientene med å komme tilbake til hverdagen etter hjertesykdom.

Nært vennskap

Marit og Berit møttes under oppholdet på klinikken, og har allerede fått et nært vennskap. De syntes det er leit at tilbudet de oppfattet som positivt legges ned. 

De ønsker ikke å stille med fullt navn eller bilde på grunn av behov for å holde sykdomshistorien sin privat.

– Det er veldig trist, sier de. 

Marit forteller om et godt felleskap:

– Vi ble tatt godt i mot. Det var en fantastisk opplevelse fordi det var et sånt samhold med en gang.

Her på klinikken møtte de andre med lignende erfaringer.

På klinikken ble pasientene sett og behandlet bra.

– De brydde seg om oss på en ekte og genuin måte. Sånt kan du ikke late som, forklarer Berit. 

Ga trygghet

Videre forteller Marit at uten rehabiliteringen hadde hun ikke hatt den samme tryggheten:

– Jeg hadde ikke hatt den samme tryggheten til å tørre og presse meg i forhold til trening. Jeg hadde vært for redd for at hjerteproblemene skulle komme tilbake.

Berit bekrefter at hun også følte på trygghet underveis, og i etterkant av døgnoppholdet på Nesttunklinikken. 

– Du fikk trygghet første dagen. Jeg visste ikke hvor viktig det var med intervalltrening, hvor du skal presse deg og komme opp i puls, forteller hun.

Her kan pasientene møtes for å spise måltidene sammen.

Å møte andre i samme situasjon var en positiv opplevelse for hjertepasient Skjerping.

– Dette at vi trente sammen og at det var personer som var i samme båt skapte også en stor trygghet, forteller han.

Berit tørker en tåre og forteller at rehabiliteringen ikke bare har betydd mye for henne, men også for familien rundt henne.

– Min datter, sønn og mann føler seg tryggere. Det har store ringvirkninger. Den beste hjelpen jeg har fått er at familien min har fått hjelp, meddeler Berit.

Hjertestartere er rundt om i lokalet.

Døgnbasert opphold for de som kommer utenfra Bergen

Folk som kommer fra mindre byer slik som Voss, Førde og Odda har lengre reisevei, og dermed er døgntilbudet med overnatting til god hjelp. Skjerping bor et stykke utenfor Bergen og er en av dem som har lengre reisevei.

Hvis Skjerping ikke hadde fått tilbud om døgnopphold hadde han ikke fått de samme rehabiliteringsmulighetene.

– Da hadde nok alternativet mitt blitt dagrehabilitering, og det hadde vært så stor reiseavstand at jeg hadde nok ikke benyttet meg av det, sier han.

Videre forteller Skjerping at køene er lange på dagbasert rehabilitering for hjertepasienter. 

Utenfor dørene til hjerterehabiliteringsklinikken.

Vi har ikke en evigvarende kontrakt

Ansatte Tore Svendsrud, Jannecke Monsen og Hege Alfstad utrykker frustrasjon over at klinikken legges ned. Svendsrud er sjef for klinikken og forklarer hvordan klinikken har blitt drevet. 

– Vi har en avtale med det som heter Helse Vest, regionale helseforetak. I motsetning til Haukeland er vår klinikk satt over en tid også legges det ut på anbud hvert åttende år forklarer Svendsrud.

De ansatte er bekymret for fremtiden til rehabiliteringsstilbudene.

– Vi har egentlig det samme regelverket som et sykehus, men vi har ikke en evigvarende avtale. Den kan sies opp, sier Svendsrud. 

Anbudet ble avklart i starten av januar. Der tapte klinikken i en anbudsrunde forteller Svensrud. 

– Da ble det avklart at tildelingen var gjennomført, og at man ikke fikk tildelt noen plasser her i det hele tatt.

Mener begrunnelsen er tynn

Jannecke Monsen er fysioterapeut ved klinikken og forteller at de ansatte ikke har fått en grundig forklaring fra Helse Vest om hvorfor de ikke vant frem i anbudsrunden. 

– Det er frustrerende at vi verken har fått forklaring eller tilbakemelding for hvorfor de legger oss ned, uttrykker Monsen.

Tore Svendsrud forteller at det ikke bare er rehabiliteringsklinikken på Nesttun som har blitt påvirket. Det er kuttet i antall rehabiliteringsplasser på andre klinikker slik som Rehab Vest i Haugesund, Røde Kors og Ravnaberghaugen.

– Det er forferdelig trist det som skjer her, men det er bare en av de eksisterende institusjonene som har omtrent like mange pasienter som de hadde før, sier Svendsrud.

Det er 15 soverom med bad på klinikken.
Kjøkkenet hvor man fikk kostholdsveiledning og hadde måltider.
Undervisningsrom.
Kjøkkenet til klinikken. Her har de hatt en egen kokk.

Svendsrud forklarer at han tror det vil bli lengre køer andre plasser etter at klinikken legges ned:

– Kostnaden går opp når denne tjenesten forsvinner. I tillegg vil bruken av fastleger økes, og for mange betyr det kanskje at de må på sykehjem tidligere. 

Leverte et svakere tilbud

Jurist og seniorrådgiver Randi Marie Omdal i Helse Vest har uttalt seg om saken på e-post om hvorfor klinikken ikke får fortsette:

– WeCare Bergen var en av flere institusjoner som leverte tilbud til Helse Vest RHF i anskaffelsen av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Institusjonen leverte imidlertid et svakere tilbud enn øvrige tilbydere, noe som medførte at de ikke fikk ny avtale med Helse Vest.

En av Bymags journalister har en nær slektning som har vært ansatt på klinikken.

Powered by Labrador CMS