Sport

Leona Jespersen forteller at hun er veldig kildekritisk til hvor hun henter informasjon om trening og graviditet fra.

Professor om treningsinfluensere: – De driver med skremselspropaganda

Småbarnsmoren Leona Jespersen opplevde å få ulike råd om trening under svangerskapet, noe som skapte en usikkerhet. Professor ved Norgesidrettshøgskole mener at treningsinfluensere bidrar til dette.

Publisert

Leona Jespersen ble mor for tre måneder siden. Før svangerskapet var hun svært aktiv, og holdt hovedsakelig på med styrketrening og kondisjonstrening. Da hun ble gravid opplevde hun at andre kom med forskjellige råd angående trening og fysisk aktivitet.

– Noen sa at man kunne trene som vanlig, mens andre har sagt at man ikke kan trene som før, sier Jespersen.

– Jeg fikk en del smerter under svangerskapet og fikk tilpassede øvelser fra fysioterapeut, sier Jespersen.

Hun forteller at gravide blir eksponert for informasjon knyttet til at for hard trening kan føre til skader på fosteret, og i verste fall kan føre til spontanabort. Dette kan være med på å skremme gravide bort fra å trene under svangerskapet.

Myter og influensere

Kari Bø har vært med på å utforme de nasjonale retningslinjene for gravide.

Kari Bø er fysioterapeut og professor ved Norges idrettshøgskole (NIH). Hun mener at myter  kan bidra til å gjøre gravide usikre under graviditeten i forbindelse med trening og fysisk aktivitet. 

Bø sier at det særlig er én gruppe i samfunnet som delvis er med på å skape og spre misinformasjon om trening under svangerskapet.

– Jeg mener at influensere gjør det på noen felt, sier BøBø.

Hun trekker frem at enkelte influensere har drevet med en form for "skremselspropaganda" når det kommer til trening av magemuskler. Noen av dem hevder at det å drive med situps under svangerskapet kan bidra til delte magemuskler, men dette er bare en myte ifølge Bø. 

– Vi har masse forskning som viser det motsatte, forteller hun.

I forskningsprosjektet "Mammamagen" , som Kari Bø var hovedveileder på, fant de ut at det å gjøre situps under graviditeten, ikke bidrar til at magemusklene deler seg mer. 

Ikke skjær alle influensere over en kam

– Jeg baserer rådene mine på studier og forskning, sier Silje Gusjås

Silje Gusjås er sertifisert personlig trener, kostholdsveileder og gruppeinstruktør ved Sprek Fritid Skien. I tillegg er hun også treningsinfluenser. Hun mener at det er viktig å ikke male et bilde av at alle treningsinfluensere er med på å spre misinformasjon.

– Det finnes ufattelig mange gode treningsinfluensere med sterk faglig kompetanse. Samtidig finnes også treningsinfluensere uten faglig bakgrunn, som kanskje baserer rådene sine på egne erfaringer, sier hun.

Gusjås er klar på at det alltid vil være noen som sprer feilinformasjon.

– På grunn av at det finnes mye misinformasjon, anbefaler jeg alle gravide til å oppsøke fagpersoner for råd angående trening under graviditet, forklarer hun.

Hentet informasjon fra både influensere og helsepersonell

Jespersen forteller at smerter bidro til mindre fysisk aktivitet under svangerskapet. Da hun skulle finne råd angående fysisk aktivitet og trening, benyttet hun seg av tips fra influensere.

– Jeg hentet litt av informasjonen fra andre influensere, forteller Jespersen.

I jakten på kunnskap, forklarer hun at hun er svært kildekritisk i forhold til hvor hun henter informasjonen sin fra.

– Jeg tar ikke alt for god fisk, sier småbarnsmoren.

Fysioterapeuten viste meg den øvelsen, hvor man er på knærne og strekker motsatt bein og arm ut, forteller Jespersen. Øvelsen hun viser til heter "diagonalstrekk".

I tillegg til influensere oppsøkte Jesperen en fysioterapeut. Her fikk hun noen råd om tilpassede øvelser for gravide. En av øvelsene hun fikk heter "katten".

– Øvelsen starter med at man står på alle fire. Deretter skal man svaie ryggen opp og ned, slik som en katt gjør det, forklarer hun.

Trenger mer forskning på kvinnehelse

De nasjonale retningslinjene for fysisk aktivitet under svangerskapet (2022):

Retningslinjene er utformet av Helsedirektoratet. Noen av dem lyder som følger: 

  • Anbefaler å være minst 150 minutter aktiv per uke.
  • Den fysiske aktiviteten skal være av moderat intensitet.
  • Baserer seg på WHO sine anbefalinger.

Kilde: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har ansvar for de nasjonale retningslinjene for fysisk aktivitet under svangerskapet. Direktoratets råd fra 2022 forklarer at gravide uten spesielle medisinske komplikasjoner eller plager, bør være i aktivitet regelmessig. 

Den nyeste studien på området, som er fra 2012, viser at det den gang bare var rundt 15 prosent av de gravide som fulgte de daværende retningslinjene.

– Det har generelt vært mindre forskning på kvinner enn menn, spesielt innenfor idrettsvitenskap og medisin, forklarer Bø.

Bø forklarer at det tradisjonelt sett har vært flere mannlige forskere, og mener at trening knyttet til svangerskapet ikke har fattet deres interesse. – Kvinnelige forskere trengs i enda større grad, fordi mange kvinner har opplevd det på kroppen selv og vet hva det dreier seg om , mener Bø.

Til tross for lite forskning på feltet, opplever Kari Bø at det nå er økt aktivitet og interesse for å forske mer på dette.

– Jeg synes at det skjer mye innenfor dette feltet internasjonalt, og jeg sitter i flere internasjonale grupper som er opptatt av kvinnehelse, sier Bø.

Hun tilføyer at det at flere forskere begynner å få opp øynene for feltet, kan bidra til mer kunnskap. Det at vi har kunnskap kan føre til at det blir færre myter omkring fysisk aktivitet og graviditet.

Powered by Labrador CMS