Innenriks

Andreas Goode (36) og Johnny Bøe (33) forbereder kaffebestillingene til de andre medlemmene ved Fontenehuset.

Drømmer om et psykt bra mangfold

Fontenehuset i Bergen gir de med psykiske utfordringer et fellesskap, men sliter likevel med å nå ut til mennesker med innvandrerbakgrunn. Nå tar de grep.

Publisert

Fontenehuset

Det første Fontenehuset åpnet i 1948 i New York.

I dag finnes det over 300 hus fordelt på 33 land.

Tilbudet er en anerkjent internasjonal rehabiliteringsmodell.

Tilbudet er gratis, uforpliktende og livssyns- og politisk nøytralt.

Fontenehuset er en frivilligdrevet organisasjon for mennesker med psykiske utfordringer. Hovedfokuset deres er å skape et fellesskap med godt samhold. Huset er ikke terapi- eller behandlingsbasert. Tilbudet i Bergen er et av 23 i Norge.

Ziela Eriksen (49) er prosjektleder for inkluderingsprosjektet  Psykt bra mangfold ved Fontenehuset i Bergen. Hun forteller om noe av det viktigste ved rehabiliteringsmodellen.

– Vi spør ikke etter diagnose her. Vi spør ikke etter hva slags medisin du tar. Du kommer inn som et individ. 

Fontenehuset i Bergen har over 500 medlemmer, men sliter likevel med å rekruttere medlemmer med innvandrerbakgrunn.

– Fontenehuset i Rygge har samme problem. Det er fortsatt vanskelig å få folk med innvandrerbakgrunn til å komme hit, forteller prosjektlederen.

Ziela Eriksen som tidligere har jobbet innenfor helse visste lite om Fontenehuset før hun søkte jobb.

Ingen som kjefter på deg

Et nøkkelelement ved huset er den flate maktstrukturen.  Dette betyr at huset blir drevet og utviklet på lik linje av medlemmer og medarbeidere. Her er alle likestilte.

– Vi har ingen som kommer og vasker huset. Hvis toalettet trenger å vaskes, jobber vi sammen. Vi deler opp oppgavene og driver huset i lag, forteller Eriksen. 

På Fontentehuset i Bergen har de ulike arbeidsenheter som kafé, kjøkken og medierom, som medlemmene kan benytte seg av. Fontenehuset en en arena for mestring og bidrar til å gi medlemmene en meningsfull hverdag. 

En av de som anvender kafétilbudet til huset er Andreas Goode (36). Før Goode selv ble medlem visste han at dette var et sted hvor mennesker med psykiske utfordringer ble møtt med forståelse og fleksibilitet. 

Det er ingen som kjefter på deg hvis du ikke klarer å møte opp eller hvis du ikke klarer å fullføre en arbeidsoppgave. De er veldig forståelsesfulle, sier han.

Kafeen på Fontenehuset Bergen hvor medlemmene får muligheten til å lære mer om baristafaget.

Frivillig tvang

Fontenhuset har flere rutiner for å motivere medlemmer til å returnere. En av disse rutinene kalles "reach-out".

– Vi ringer eller sender melding til de som ikke har vært her på en uke. Vi spør om det går bra med dem og forteller dem at de er savnet, forteller Eriksen.

Andreas Goode er takknemlig for denne rutinen.

– For meg er det vanskelig å komme meg opp på morgenen, så i dag har jeg bestilt reach-out slik at de skal begynne å ringe meg etter kl. 10 hvis jeg ikke er her, sier han. 

Psykt bra mangfold

Ifølge FHI er andelen innvandrere med høyt nivå av psykiske plager i snitt høyere enn i befolkningen generelt. Det er likevel  mennesker med flyktning- eller innvandrerbakgrunn som Fontenehusene i Norge har hatt størst utfordringer med å nå ut til.

Mange av medlemmene mener at Fontenehuset er en god arena for integrering.

I 2020 ble det såkalte Psykt bra mangfold-prosjektet påbegynt. Dette er et målrettet prosjekt for å skaffe ekstra ressurser slik at tilbudet blir lettere tilgjengelig for absolutt alle. Siden våren 2020 har ulike Fontenehus i Norge mottatt midler fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å gjøre dette mulig. 

Psykt bra mangfold-prosjektet har hatt positive resultater. I en anonym spørreundersøkelse utført høsten 2021 av HVL forteller deltagerne om sine opplevelser. De har blant annet opplevd å få et bedre sosialt liv, mer glede i hverdagen, bedre helse og at de har lært seg norsk.

Prosperastiftelsen

  • Prosperastiftelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entrepenører, der 1500 frivillige konsulenter fra hele landet donerer av sin tid og kompetanse for å bidra til økt samfunnsnytte.
  • Deres visjon er at «ingen svar på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet».

Fontenehuset i Bergen har også hatt vanskeligheter med å rekruttere flere medlemmer med innvanderbakgrunn. I februar 2024 startet de et prosjektsamarbeid med Prosperastiftelsen for å få flere medlemmer med innvandrerbakgrunn. De håper at dette prosjektsamarbeidet vil gi like positive resultater som Psykt bra mangfold-prosjektet til de andre Fontenehusene. 

Eriksen mener at det viktigste er at alle vet at dette tilbudet eksisterer.

Jeg vil at folk skal vite at vi er her for å hjelpe de som har utfordringer i livet. Det er alltid et sted å gå hvor du ikke blir dømt, sier hun.

Medlemmene og medarbeiderne utvikler lunsjmenyene sammen på et "menymøte" hver uke.
Powered by Labrador CMS