Kultur

Forandringshuset V13 er en møteplass for ungdommer. (F.v.) Ramadhan Makame, Ann Kristin Giæver Gangdal, Amar Tawafi, Chris Stavaas og Queen Frank Swa.

Flere ungdommer sliter med utenforskap. For mange kan ungdomshus være løsningen

Statistikken viser at mange ungdommer ikke har et sted å være på ettermiddagen. Forandringshuset V13 er et av flere kulturtilbud for ungdom som risikerer å havne i utenforskap.

Publisert Sist oppdatert

– Det er et bra sted for ungdommer dersom de trenger et sted å henge.

KFUK-KFUM og Kirkens Bymisjon

Kristelig Forening for Unge Kvinner - Kristelig Forening for Unge Menn er en del av det internasjonale YMCA, verdens største ungdomsorganisasjon. De jobber for at unge mennesker skal få utvikle seg slik de selv ønsker.

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som driver sosialt arbeid i Norge på et kristent humanistisk grunnlag. I Bergen har de prosjektet Ungdomstiltaket V13, som er et forebyggede tiltak for ungdommer.

Sammen driver KFUK-KFUM og Kirkens Bymisjon Forandringshuset V13. 

Kilder:

kfuk-kfum.no

kirkensbymisjon.no

forandringshuset.no

Det sier Tina Trinh (16), som jobber på Forandringshuset V13 i Bergen sentrum. Sammen med de andre ansatte lager hun blant annet mat, og hører på musikk sammen med de besøkende. Huset har blitt et populært møtested for ungdommer. 

Forandringshuset V13 er en møteplass for ungdom i alderen 13 til 25 år. Deres ambisjon er blant annet å sikre at ungdommer har et sted å være og at de ikke havner i utenforskap. Flere ungdommer i faresonen benytter seg av tilbudet.

Venninneparet Aisha Twaha (16) (t.v) og Tina Trinh (16) synes det er viktig at ungdommer har et sted hvor de kan møtes.

Mange er utenfor

I 2022 var én av ti nordmenn mellom 15 og 29 år utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak, viser tall fra SSB. I en undersøkelse fra 2020 fortalte 25% av en gruppe på 13 til 19-åringer at de var ensomme.

Både i Bergen og resten av landet er det opprettet flere ungdomshus for å motarbeide utenforskap. 

Antall unge i utenforskap økte mellom 2021 og 2022.

– God blanding

Prosjektmedarbeider Chris Stavaas forteller at det er stor bredde blant de besøkende.

– Det er en god blanding. Vi har et mangfoldig spekter av ungdommer som benytter tilbudet vårt, både med hensyn til kultur, nasjonalitet, livssyn, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Videre forteller Stavaas at målet til huset er å nå ungdommer i risikosonen for utenforskap. Daglig leder Ann Kristin Giæver Gangdal legger til at målgruppen også er bred. 

– Ungdom som bruker våre tilbud er stort sett fra 15 til 19 år men vi har også tilbud for ungdommer helt fra 13 til 25 år. Vi er åpent for alle i målgruppen, men har et særlig fokus på å nå de av oss som er rammet av ulike former for utenforskap.

Prosjektmedarbeider Chris Stavaas (t. v.) og daglig leder Ann Kristin Giæver Gangdal. Her er de utenfor Forandringshuset V13, som er 1800 kvadratmeter stort.

Ønsker å nå alle

Forandringshuset V13 er et av flere ungdomshus i Bergen Kommune. Det drives av KFUK-KFUM samt Kirkens Bymisjon, som inngikk samarbeid i 2023. Gangdal sier at huset tilbyr blant annet gratis mat, PlayStation og musikkrom. 

– Forandringshuset V13 er en sosial møteplass med fokus på inkludering, mestring og medvirkning hvor alle ungdommer er velkommen, legger hun til.

Gangdal forteller at det er viktig å nå ut til ungdommen direkte, slik at tilbudet kan treffe best mulig. 

– Vi er et livssynsåpent tilbud hvor alle skal føle seg velkommen uavhengig av bakgrunn, avslutter hun.

Forandringshuset V13 er et stort lokale ved korskirkeallmenningen. Det tilbyr flere opplegg for ungdom i risikosonen for utenforskap.
De fleste veggene er pyntet med malerier og kunstverk.
Ungdommer kan spille PlayStation og brettspill på Forandringshuset V13.
Trappeoppgangen er preget av kunstverk.
Føler man seg ekstra kunstnerrisk, kan man prøve malerommet.
Baren i første etasje.
Musikkrommet er populært blant de besøkende.
Powered by Labrador CMS