Kultur

Chris Taylor seier det er vanskeleg å vite kva som skjer i Bergen

Få brukar kulturtilboda: – Eg kjenner ingen interesserte

I England går Chris Taylor på museum gratis. I Bergen slit han med å finne liknande tilbod.

Publisert Sist oppdatert

– Eg er ein veldig turist-aktig person, men oppdagar ikkje andre tilbod enn dei fyrste som kjem opp på Tripadvisor. For å finne noko nytt må eg leite lenge etter det på eiga hand, seier engelske Chris Taylor om kulturtilboda i Bergen.

Med norsk kjærast tilbringar Taylor mykje tid i byen. Kulturinteressa hans er høg og han besøker ofte museum om krig og historie. Men engelskmannen seier det er vanskeleg å finne andre spennande tilbod med mindre han oppsøker det sjølv. 

Å vere uviten til tilboda i byen fører til at Taylor som oftast ender opp på same restaurantar og aktivitetar som han har vore på før, i staden for å utforske det Bergen har å by på.

Han vert overraska når Bymag spør om han har testa ut Grieghallen.

– Grieghallen veit eg ikkje kva er. Eg er glad i kultur, men det er vanskeleg å kome utanfrå og finne nye spennande ting, svarar han. 

Kulturinteressa er låg

Sjølv om Taylor er veldig glad i kultur, synest han interessa for kulturopplevingar er lita. Han har ingen vennar i Bergen som deler interessa hans og vennane frå England er heller ikkje interesserte.

– Eg kjenner ingen i Bergen som er interessert i slike tilbod, og vennane mine i England må eg nesten drage med meg for å få dei med meg på ting, innrømmer Taylor.

I England er det mange museum som har gratis inngang, og desse nyttar Taylor seg mykje av. Han skulle ynskje at det var fleire slike tilbod i Bergen. Han seier at lave prisar eller gratis inngang kan hjelpe å få fleire interesserte i det som skjer.

Merjem Emma Torlo Djugum seier kulturopplevingar er viktig i ein grå kvardag

Dumt at få interesserer seg

Ein undersøkelse av Nordstat på vegne av NRK i 2023, viser at interessa blant nordmenn har falt, særleg etter pandemien. I undersøkinga svarar 44% at dei brukar kulturtilboda mindre hyppig enn før.

Student Merejem Emma Torlo Djugum har sjølv merka den minkande interessa, særleg blant andre unge.

– Eg synest dessverre at det er mindre interesse for kulturelle opplevingar og at det er mange som må bli pusha for å bli med på ting. I begynnelsen av studentlivet mitt vart eg pusha til å bli med, men no har eg endt opp som den som pushar, seier studenten.

Djugum studerar ved Universitetet i Bergen som er omringa av kulturopplevingar. Slike tilbod nyttar ho ofte og prøver å få til ein aktivitet minst 2 gongar i månaden. Alt frå konsertar, bingokveldar eller museumsvandring er aktivitetar Djugum hiv seg med på. Interessa hennar er det dessverre ikkje alle som deler. Det synest ho er dumt.

– Kultur er utruleg viktig. Det inneber så mykje og ein kan lære ekstremt mykje av å vere med på ulike kulturtilbod. Det er kjempesosialt og det er viktig å kome seg ut og utforske nye ting i ein bergensk grå kvardag, seier Djugum.

 Jobbar med saka

Sindre Nordås Viulsrød seier KODE ynskjer å verte synlegare

Sindre Nordås Viulsrød er formidlar ved Kode og har jobba der sidan 2019. Han bekreftar at det er lite interesse blant unge og spesielt studentar. I 2023 utgjorde studentar berre om lag 3,2% av alle besøkande. Dette synast han er rart sidan Kode har fleire bygg i sentrum som ligg nære mange av Universitetet i Bergen sine bygg.

– Når museet ligg så nærme det største campuset i byen, må vi kunne klare å generere synlegheit. Og av dei 35 000 studentane som er i byen, er det nok ikkje så mange som veit kor mykje vi har å tilby, seier Viulsrød.

Viulsrød meiner at unge er viktige for kulturlivet i Bergen og at Kode veit at ikkje alle er klar over tilboda. Men seier at dei no går inn i ein prosess for å gjere tilboda betre for denne gruppa.

– Vi ynskjer å bli synlege og innhaldet må bidra til å skape denne synlegheiten, seier Viulsrød.

KODE ønsker å forbedre tilbudet sitt til unge, forteller Sindre Nordås Viulsrød

Kode opererer på fleire plattformer, men i følgje Viulsrød er den beste måten å bli synleg på den gode gamle metoden med «Word of mouth». No arbeider Kode med å få innspel frå unge og spesielt studentar, slik at dei kan forbetre tilbodet for denne aldersgruppa.

– Studentane må få dei tilboda dei interresserer seg for slik at Kode blir eit slags slott som feirer ein rik studentradisjon, avslutter Viulsrød.

I følgje Djugum kan meir synlegheit frå arrangørane gjere terskelen for å vere med på arrangerte kulturtilbod lågare.

– Eg les mykje i nettaviser eller går inn på nettsida til arrangørar for å finne ut om det skjer noko. Plakatar på fakulteta fangar alltid merksemda mi og det gjer det lettare å finne arrangement som du ikkje aktivt leiter etter sjølv, seier Djugum.

Powered by Labrador CMS