Kultur

Juliana Meneses de Olivieira Rekdal har hatt en positiv opplevelse med arbeidstrening hos Kirkens Bymisjon.

– Det er litt som himmelen. Du går der fordi du har vondt, og så går du ut kurert. 

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi er oppe i den høyeste arbeidsledigheten siden august 2021. På Re:tro ullverksted kombinerer de håndarbeid med personlig utvikling for å gjøre noe med dette. 

Publisert Sist oppdatert

Juliana Meneses de Olivieira Rekdal er en av dem som har vært i arbeidsforberedende trening på Re:tro ullverksted. 

– Det er litt som himmelen. Du går der fordi du har det vondt, og så går du ut kurert, konstanterer hun. 

Hun kom til ullverkstedet etter en en tung periode preget av både psykiske og økonomiske problemer. At hun sto uten arbeid gjorde ikke saken bedre.

– I mitt land trenger man ikke å være i jobb for å føle seg som et menneske, men det må man her i Norge, sier Rekdal. 

Juliana er full av lovord om ullverkstedet.

I dag er hun i jobb på Domkirkehjemmet som ringevikar. At ullverkstedet har hatt stor betydning for hennes vei inn i arbeidslivet, legger hun ikke skjul på. Rekdal forteller hvordan hun endelig følte seg sett.

– De ansatte forandret måten jeg tenkte på. De var veldig oppmerksomme og stilte meg spørsmål som "hvordan har du det i dag?" og "har du spist i dag?", forteller hun mens hun kjemper for å holde tårene tilbake. 

Arbeidet skaper endring

Siri Brekke.

Re:tro ullverksted er en av Kirkens Bymisjons tre arbeidsforberedende treningsarenaer som sammen med 25 andre tiltaksarrangører i Vestland, støttes av NAV for å drive arbeidsforberedende trening.

Siri Brekke, sosialkonsulent i Kirkens Bymisjon avdeling arbeidstrening, tror miljøterapi og forsiktig introduksjon til arbeidslivet kan virke positivt for å flere ut i arbeid. 

– Vi ser at vi kan være med å gjøre en endring for folk som trodde at den eneste løsningen for dem var å få uføretrygd, forteller hun.

Brekke støttes av tall fra NAV Vestland. De viser at i andre halvår av 2023 gikk 45% videre til jobb eller skole etter å ha avsluttet arbeidsforberedende trening gjennom ulike tiltaksarrangører. 72% av de som gikk ut i arbeid fortsatte uten videre støtte fra NAV. 

Til sammenligning var 53% av de som hadde vært i ordinær arbeidstrening i jobb tre måneder etter de avsluttet arbeidstreningen, hvorav 55% av disse fortsatte uten støtte fra NAV. 

Flere tiltak for å få redusere arbeidsledigheten

 Fylkesdirektør i NAV Vestland Bjarte Hysing-Olsen forteller at de tar i bruk en rekke tiltak for å få folk ut i arbeidslivet.

– Vi tilbyr alt fra hjelp med CV og søknader, til tiltak direkte mot arbeidsgiver slik som lønnstilskudd eller arbeidstrening. Ofte kombinerer vi opplæring med arbeidstrening. 

Fakta om arbeidstrening:

Målet med arbeidstrening er å gi opplæring i vanlige arbeidsoppgaver i en begrenset periode, slik at personen får prøvd seg i arbeid. 

NAVs arbeidstrening foregår på to ulike måter:

(1) Ordinær arbeidstrening i vanlige bedrifter, hvor arbeidstaker får lønn støttet av NAV. Per i dag er det 597 personer i arbeidstrening i Vestland fylke, hvorav 248 er i Bergen. 

(2) Arbeidsforberedende trening gjennom ulike tiltaksarrangører, hvor NAV kjøper et bestemt antall plasser av arrangøren. NAV Vestland har i dag avtale med 26 tiltaksarrangører. Det ugjør ca. 760 plasser.

Håndarbeid kombinert med personlig utvikling

På Re:tro ullverksted består det fysiske arbeidet blant annet av sying, hekling og matlaging. Redesign av brukt ull står særlig i fokus, og ullen samler de inn fra Bergens befolkning.

Den kreative sansen blir virkelig tatt i bruk på Re:tro ullverksted.
Den kreative sansen blir virkelig tatt i bruk på Re:tro ullverksted.
Den kreative sansen blir virkelig tatt i bruk på Re:tro ullverksted.
Den kreative sansen blir virkelig tatt i bruk på Re:tro ullverksted.
Den kreative sansen blir virkelig tatt i bruk på Re:tro ullverksted.
Den kreative sansen blir virkelig tatt i bruk på Re:tro ullverksted.
Redesign av gamle kokkeklær.

Brekke forteller imidlertid at det ikke kun er det fysiske arbeidet som står i fokus. 

– Vi jobber med dem på flere plan. Også det personlige. Du må jo liksom bli din egen venn før du kan dra ut i verden, sier hun. 

Stort fokus på personlig utvikling og miljøterapi betyr likevel ikke at deltakerne kan gjøre som de vil. Som ved ordinært arbeid får de oppsatte arbeidstider, og må gi beskjed ved fravær. 

Månedens fokuspunkter.

Fokus på psykisk helse er ressurskrevende

Fylkesdirektør Hysing-Olsen forteller at i likhet med Kirkens Bymisjon ønsker også de å legge fokus på personlig utvikling og psykisk helse. 

– Vi samarbeider tett med helsesektorene. En del av jobbspesialistene våre er spesialisert inn mot psykisk helse.

Burde det vært enda mer fokus på det?

 – Ja, vi har veldig gode resultater ut i fra det, men utfordringen er at det er arbeidskrevende. Man må gjøre tøffe prioriteringer, svarer Hysing-Olsen og legger til at han gjerne skulle ønske de hadde flere ressurser til det.

Også Rekdal er enig i at det bør legges større fokus på det mentale i arbeidsforberedning. 

– Hvis ikke du er godt forberedt mentalt kan du ikke jobbe med mennesker, konkluderer hun. 

Powered by Labrador CMS