Kultur

– Man opplever rommet på en helt annen måte, forteller May Bente Matre.

– Den norske kirke er kjedelig

Medlemstallene i Den norske kirke synker. Jakob Litlere tror problemet er at kirken er for tradisjonell og høytidelig.

Publisert Sist oppdatert

Fra 2019 til 2022 har antall medlemmer i Den norske kirke sunket med 186 277, det vil si en nedgang med 4,9 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

15. mars publiserer SSB nye tall på antall medlemmer i Den norske kirke.

Jakob Litlere, student i Bergen, gikk ut av Den norske kirke høsten 2023, og meldte seg da inn i pinsemenigheten Salt. 

– Da jeg var medlem i Den norske kirke var jeg egentlig ikke kristen, jeg ble kristen da jeg begynte å gå i Salt, forteller Litlere. 

Andre menigheter treffer bedre

Pinsemenigheter og frikirker treffer studenter og unge voksne bedre enn det Den norske kirke gjør, mener Litlere.

– Problemet med Den norske kirkes gudstjenester er at de er for tradisjonelle og høytidelige, og derfor oppfattes som kjedelige, forteller han.

I Salt sine gudstjenester er det mer fokus på lovsang og samhold og Litlere synes derfor gudstjenestene treffer bedre.

I den norske kirke blir man blir snakket til, mens i menigheten Salt blir man snakket med, mener Litlere.

– Dersom talerne i Den norske kirke hadde fortalt historier fra eget liv og trukket linjer mellom historiene og temaet gudstjenesten handler om, ville det vært mye morsommere å følge med, sier han.

Tiltak for å motvirke medlemsflukten 

– Det viktigste vi kan gjøre er å sikre at det som skjer i kirken er av høy kvalitet, sier Tore Skjæveland, kirkefagsjef i Bjørgvin Bispedømme. 

Skjæveland mener at måten kirken møter folk i konfirmantundervisning, begravelser og bryllup, er svært viktig for å beholde og få medlemmer. 

Skjævland mener det er viktig at kirken er imøtekommende og gir folk gode opplevelser.

May Bente Matre er prest i Bergen domkirke, og forteller at et av tiltakene de har satt i gang for å gjøre det enklere å bli medlem i kirken, er drop-in-dåp. 

– Noen synes det kan virke voldsomt å stå foran folk i en vanlig gudstjeneste, og har kanskje verken økonomi eller lyst til å ha en stor fest. Da blir dette en fin løsning som fungerer godt for dem, forteller Matre.

Hva er drop-in-dåp?

Enkelte dager i uken åpner kirken opp for at de som ønsker å døpe seg i en ikke-gudstjeneste-setting skal få lov til det. På en drop-in-dåp fyller man først ut noen papirer, og har en samtale med presten, for så deretter å bli døpt. Alle kan komme på drop-in-dåp, men de som er under 18 må ha med foreldre som kan skrive under.

Matre synes det er viktig å ha et enkelt og tilgjengelig tilbud når det gjelder dåp.

Bør prøve å treffe de unge i større grad 

Medlemstallene i Bjørgvin bispedømme synker

Tall fra medlemsregisteret til Den norske kirke i Bjørgvin bispedømme i 2022 og 2023 viser at det er flest inn- og ut-meldinger i aldersgruppen 25-29 år.

Selv om Litlere ikke lenger er medlem av Den norske kirke, og går fast i Salt menighet, deltar han likevel på noen av arrangementene i St. Jakob kirke, som er en del av Den norske kirke.

– St. Jakob er en kirke som fokuserer på at ungdom skal kunne føle seg hjemme, forteller Matre.

Litlere sier selv at han synes at St. Jakob skiller seg ut fra Den norske kirkes andre kirker. 

– St. Jakob foregår på en mer hipp måte, uttrykker han. 

Videre påstår Litlere at dersom Den norske kirke hadde hatt flere kirker som St. Jakob, ville flere valgt å gå hos dem.

Kirkens skjebne i Guds hender 

– Vi stoler på at hvis Gud vil dra noen inn i kirken, så vil han gjøre det, sier Matre.

Selv om hovedfokuset til kirken ikke er å rekruttere nye medlemmer er det viktig for dem å ha et bredt tilbud med aktiviteter. Et av tilbudene er Kirkeyoga. 

Den norske kirke prøver å nå ut til flere med utradisjonelle tilbud, Margun Aguilar holder månedens yoga-økt i Bergen domkirke.

Kirkeyoga er en yoga-økt i kirken, som innledes med andakt, og avsluttes med velsignelsen.

– Tanken bak kirkeyoga er at man ønsker å åpne kirkerommet for mennesker som ellers ikke synes det er naturlig å være i kirken, forteller Matre. 

Powered by Labrador CMS