Innenriks

Byarkitektens kontor på bakkeplan rett ved politistasjonen.

Byarkitektene er bekymret for framtiden

På slutten av 2023 kom budsjettvedtaket for Bergen kommune 2024. Her bes byrådet spesifikt om å se på byarkitekten og om det er aktuelt å kutte kostnader hos dem. Dette har skapt bekymringer hos byarkitekten. 

Publisert Sist oppdatert

Spesialrådgiver Åge Vallestad, er en av de syv ansatte hos Byarkitekten i Bergen. Han forklarer at Byarkitekten er en rådgivende etat for plan og byggesaker, både for kommunen og for private utbyggere. 

Kontorbygget «Nygaarden» i Bergen er et av byggene byarkitektene har jobbet med.

Alle de syv som arbeider i dag hos Byarkitekten har forskjellige ansvarsområder. De driver blant annet med pilotprosjekter, jurymedvirkning, deltar på konferanser, lager veiledere og er på sosiale medier. 

– Vi bruker tiden vår som rådgivere og prosess-drivere, på plan- og byggesaker, på offentlig bygg og byrom, og på kommunale strategier, sier Vallestad.

Ines Moco Pereira er seniorarkitekt hos Byarkitekten og jobber blant annet med skoler, barnehager og film.

En usikker fremtid

Et nytt budsjettvedtak skal komme nærmere sommeren, men til da lever de syv i usikkerhet på om kontoret legges ned eller ikke. 

– Vi er bekymret fordi selv om vedtak må gjennom bystyret for å bli vedtatt så kan det komme litt ut av det blå for oss, sier Vallestad.

– Høyre og FRP har satt spørsmålstegn om de egentlig trenger en byarkitekt, sier Vallestad.

Vallestad sier de har forståelse for at politikerne må effektivisere kommunen. Byarkitektene er for endringer, men det har vært mangel på kommunikasjon mellom de og byrådet.

– Politikerne er våre arbeidsgivere. Vi skal hjelpe de og vise velvilje, men de skal også vise velvilje og hjelpe oss, men det opplever vi ikke at de gjør, sier Vallestad.

Presentasjoner og foredrag er bare noe av arbeidet til byarkitektene.

Arkitektforeningen i Bergen er bekymret

Morten Falbach, er leder for Bergen arkitektforening forteller viktigheten til Byarkitektene.

–  Byarkitekten er en etat som ser på helheten, og som har mulighet til å balansere de forskjellige interessene internt i kommunen, og slik bidra til å sikre en god utforming av våre omgivelser, sier Falbach.

Falbach er urolig for å miste Byarkitektene som en egen etat: 

– Jeg er bekymret for at en nedleggelse vil bidra til å ødelegge en ellers positiv utvikling vi har hatt med økende fokus på kvalitet i byutvikling og bygg i Bergen. 

Byarkitekten får ingen særbehandling

Chris J Knudsen Rødland er leder av utvalg for miljø og byutvikling i bystyret. Han forklarer hvorfor de har en gjennomgang av Byarkitekten:

- Da vi tok over den politiske styringen av kommunen i fjor, startet partiet en oppgavegjennomgang, som skal synliggjøre hvilke oppgaver Byarkitekten gjør.

– Vi er jo i en prosess, så i løpet av noen måneder vil vi få vite mer, sier Chris J Knudsen Rødland.

Rødland begrunner avgjørelsen med at de ønsker en oversikt over hva alle etatene i kommunen foretar seg, slik at de kan effektivisere Bergen kommune. 

- Alle etatene i kommunen må gjennomføre en oppgavegjennomgang av sitt arbeid, så Byarkitekten får ingen særbehandling, forteller Rødland. 

Rødland sier også at det er umulig å svare på hvordan omstillingen blir uten å ha kartleggingen fra oppgavegjennomgangen klar, men at i løpet av noen måneder vil vi få vite mer. Videre forklarte han at han har forståelse for at byarkitektene er bekymret, og kommenterte på at de har opplevd dårlig kommunikasjon.

- Det er Byrådet som har personalansvaret, men jeg tenker jo generelt at døren til politikerne alltid må stå åpen, og min dør står alltid åpen for innspill og møter, sier Rødland. 

Powered by Labrador CMS