Innenriks

15 ivrige og motiverte deltakere møtte opp på spasertur på Fløyen.

Bergens eldre samles på tur: – Mennesker er flokkdyr

Den eldre generasjonen har lettere for å føle på ensomhet, da de opplever å miste deler av sin omgangskrets.  Aktiv til 100, vil gi de eldste i Bergen et nytt samlingspunkt. 

Publisert

Siri Vinkler er turleder for seniorgruppen, Aktiv til 100 til Den Norske Turistforeningen her i Bergen. Turleder har hun vært i mange år.

– Denne gruppen har jeg hatt i 12 år nå, forteller Vinkler.

Turleder Siri Vinkler leder turen på Fløyen hver tredje uke.

Aktiv til 100 er en turgruppe der det blir arrangert ukentlige turer, med varierende vanskelighetsgrad. Hver tirsdag avholdes det en spasertur i områdene oppe på Fløyen. 

– ­Dette er en såkalt lavterskeltur, men vi arrangerer også middels vanskelige og litt mer krevende turer, forteller Vinkler.

Med varierende vanskelighetsgrad, finnes det turer for alle, uavhengig av nivået du er på. Vinkler mener at dette fører til et inkluderende miljø. 

– Det er flere av de som deltar på denne lavterskelturen som fint kunne gått turer som er krevende. Likevel velger de å gå denne turen, fordi de er blitt en så sammensveiset gjeng, uttaler Vinkler.

På denne turen er det totalt 15 deltakere.

– Det er varierende nivå på de som deltar her, men vi tar pauser når vi må. Deltakerne er også flinke til å hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre, sier Vinkler.

Praten sitter løst mellom deltakerne, spesielt i pausene.

Tryggere å gå på tur sammen

Til tross for de fysiske fordelene disse turene gir, er det ikke det som er hovedformålet med turene.

– Mange av disse har blitt gode venner, forteller Vinkler.

Turleder Vinkler peker i tillegg på flere positive sider med å gå tur sammen i en gruppe. 

– Det er lettere å komme seg ut når man har et fast tidspunkt og en gjeng å gå sammen med.

Hun henter frem et eksempel fra eget liv:

– Jeg er ikke like komfortabel med å gå alene i skogen som jeg var tidligere, så det er fint å ha med seg noen, uttaler Vinkler.

Det utsagnet er det flere av turens deltakere som er enig i.

– Kan forebygge ensomhet

– Forskning viser at sosial tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov, uttaler Torill Bogsnes Larsen.

Professor ved institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen, Torill Bogsnes Larsen er positiv til sosiale møteplasser slik som turgruppen til DNT.

– Forskning viser at det å delta sosialt har en forebyggende effekt ovenfor ensomhet, sier hun.

 Hun viser til hvordan de fleste av oss kjente på følelsen av sosial isolasjon under koronapandemien.

– Mennesker er flokkdyr. Samvær med andre er viktig for oss og det så vi under pandemien da vi levde under mange restriksjoner, uttaler hun. 

De eldre i samfunnet er i tillegg ekstra utsatt for å kjenne på ensomhet og sosial isolasjon.

– Den eldre generasjonen opplever ofte å miste sin omgangskrets litt etter litt. Selv om det er naturlig, så kan det likevel føre til ensomhet, da det sosiale nettverket blir mindre. 

Hun forteller videre om positive ringvirkninger når det kommer til det generelle helseaspektet til den eldre generasjonen. 

– Fysisk aktivitet kan bidra til en bedre aldringsprosess. Holder du deg i aktivitet, vil du kunne bygge opp en muskulatur som kan være med på å forebygge fall og andre skader som er vanlig for de litt eldre, forteller Bogsnes Larsen.

– Vi må få med alle

Avslutningsvis påpeker Bogsnes Larsen at det finnes forbedringspotensiale i slike sosiale tilbud.

– Oftest så er det de som er relativt ressurssterke og aktive fra før som utnytter slike tilbud. Vi må jobbe med å tilrettelegge for de som kanskje ikke klarer å ta kontakt selv, eller som bare ikke er klar over at det finnes tilbud for de. 

Powered by Labrador CMS