Innenriks

Konsernsjef Borghild Lekve mener det også er opp til befolkningen for å nå målene regjeringen har satt for matavfallsortering.

Bergen kommune risikerer å bryte loven

Regjeringen har bestemt at innen året er omme må over halvparten av matavfallet sorteres ut fra restavfallet. Konsernsjef i BIR sier de ikke kommer til å nå målet i tide. 

Publisert

7. juni 2022 fastsatte Klima- og miljødepartementet forskriften om endring i avfallsforskriften som skulle tre i kraft fra 1. januar 2023. 

Konsernsjef for BIR, Borghild Lekve.

Her står det at minst 55 prosent matavfall må sorteres ut av restavfallet til privathusholdninger fra og med 2025. I Bergen kommune er dette tallet nå 13 prosent. 

Borghild Lekve, Konsernsjef i BIR, sier at de ikke kommer til å nå målet i tide.

– Jeg ser ikke på det som at vi bryter loven som sådan, sier hun.

BIR er Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap og eies av ti ulike kommuner. Bergen kommune alene eier 80 prosent.

Befolkningen sitt ansvar

Lekve er opptatt av å få frem at de i løpet av 2024 vil tilby alle matavfallsortering. Så peker hun på at det så er opp til befolkningen å faktisk gjøre noe med saken. 

Returpunktene for matavfallssortering i Bergen sentrum.

– Vi kommer jo til å sikre at folk får spann hjemme, men folk skal også komme i gang med disse gode rutinene, og det tar tid. 

Lignende løfter ble gitt til E24 i 2022. Frem mot sommeren 2022 skulle BIR tilby de fleste husholdningene henting av matavfallet på folks hjemmeadresser. Kun 28 prosent av de som fikk tilbudet takket ja. I tillegg finnes det returpunkter som bergensere selv kan oppsøke for å levere matavfallet sitt. 

Likevel sier Lekve at folk må ha spann hjemme for at de skal klare å nå disse utsorteringskravene. Hun kan ikke si noe om konkrete planer for utrullingen av dette. 

– Jeg ser at det blir utfordrende å nå målet, men det er ikke fordi vi ikke gjør det vi kan, sier Lekve.

Kan ikke forvente at folk vandrer rundt med brune papirposer

Thor Haakon Bakke (MDG) synes det er veldig synd at det skal være vanskelig å gjøre gode ting for klima og miljø.

Thor Haakon Bakke (MDG) mener det pålegges innbyggerne veldig mye ekstra ansvar for noe som egentlig skulle vært åpenbart at innbyggerne fikk som tilbud gjennom kommunen. 

Det finnes noen få punkter i Bergen der innbyggere med BIR-nøkkelbrikke kan kaste matavfall i bossnettet. Men for folk flest må man samle matavfallet i spesiallagde papirposer for å så levere det på et returpunkt. Posene og kurven som hører til må man selv hente på utvalgte plasser et annet sted enn returpunktet. 

    – Noen dedikerte vil kanskje bruke tilbudet som finnes nå, men de man trenger å treffe med denne typen ordninger er jo det brede lag. Personlig forventer ikke jeg at det brede laget i befolkningen skal vandre rundt med brune papirposer til ulike punkter. Det er for mye å kreve av folk, sier Bakke. 

Posen som må fraktes til returpunktene.
På Bunnpris Nygårdsgaten kan man hente papirposer og kurver gratis om man ønsker å sortere matavfall. Det er tre uker siden de fikk tilbudet her.

Bergen ligger langt etter

Oslo, Trondheim, Stavanger og mange andre kommuner har lenge sortert matavfall. Men ikke Bergen. 

– Jeg er nok ikke den beste til å svare på hvorfor dette har skjedd, for det var før min tid man gjorde disse valgene kan du si, sier Lekve.

Lekve ble dog ansatt som konsernsjef september 2020. To år før forskriften ble presentert.  

– Det har nok vært tanker i Bergen om hva man faktisk fikk ut av å sortere matavfall, sier hun. 

Her sikter hun til utvinning av biogass og biogjødsel. Per dags dato blir alt matavfall sendt til Grødeland på Jæren med lastebil

Den eneste plassen å levere matavfall i bykjernen er her på Nygård.

– Det er dyrt å håndtere matavfall

Thor Haakon Bakke peker på at matavfallsortering er noe av det beste vi kan gjøre for å få til en god sirkulærøkonomi i Bergen. Han sier også at det er viktig å kritisere BIR offentlig i media om det kreves. 

– Da jeg tidligere kritiserte BIR for mangelfull håndtering av karbonfangst og lagring, begynte det plutselig å skje ting, sier Bakke.

20. April 2023 ble det besluttet å bygge et biogassanlegg på Voss

– Det er dyrt å håndtere matavfall. Vi vil selvklart få en bedre økonomisk situasjon når vi får et eget biogassanlegg på Voss i 2026, sier Borghild Lekve. 

For akkurat nå er det Jæren som får godene av matavfallet som utsorteres fra Bergen.

Oppsiktsvekkende

Chris Jørgen K. Rødland (H).

Leder i utvalget for miljø og byutvikling, Chris Jørgen K. Rødland (H), sier at det er vanskelig å si noe om planene videre.

– Nå har vi styrt Bergen i tre måneder, så vi er nettopp bare kommet i gang. Men jeg kommer til å ta dette opp med byråd Christine Kahrs for å se på veien videre.

Han synes det er oppsiktsvekkende at utsorteringsprosenten nå kun er på 13%

– Nå når vi nærmer oss fristen for innfrielse så må man kanskje se på mer kraftfulle tiltak. Samtidig har jeg mer tro på gulrot enn pisk, sier Rødland.

At Bergen kommune kan komme til å bryte loven når året er omme velger byråd for byutvikling Christine Kahrs å ikke kommentere. 

Powered by Labrador CMS