Innenriks

Bendik Hauge Lygre forteller at lærerne dessverre har mistet mye av sin autoritet de siste årene.

Bendik (25) droppet ut av lærerutdanningen etter tre år

I følge studiebarometeret er lærerstudentene de som er minst fornøyde med studiet sitt. Flere studenter opplever at studiet ikke samsvarer med praksisen.

Publisert Sist oppdatert

Bendik Hauge Lygre (25) er en av mange som har droppet ut av lærerstudiet. Lygre forteller at han kriget seg gjennom studiet, men to måneder inn i fjerde året fikk han til slutt nok. 

– For min del var studiet altfor akademisk anlagt, noe som gjorde det utrolig tungt teoretisk. 100 dager praksis på fem år er jo ingenting, det burde være "fifty-fifty". Så lite praksis gjør at man ikke får et virkelig syn på hva læreryrket faktisk innebærer, forklarer Lygre.

Han forteller at lærere er menneskekjennere og formidlere: – Yrket innebærer ikke så mye lesing og skriving som vi gjør gjennom utdanningen, legger han til.

Lygre forteller at teorien man lærer på studiet nærmest er umulig å ta ordentlig i bruk i selve yrket. Han forteller at det blir en slags "krasj" mellom teori og praksis.

Bendik Lygre Hauge (25) jobber deltid på Os barneskole.

Bendik Lygre Hauge (25) jobber som tilkallingsvikar på en barneskole, han forteller at han stortrives i yrket, men at studiet dessverre tok knekken på motivasjonen.

– Mye av undervisningstiden brukes til å skape ro og håndtere utrolig mange andre ting enn undervisning, så jeg skjønner egentlig hvor den negative omtalen kommer fra, forteller Lygre.

Lygre mener at lønnen som lærer ikke er dårlig i seg selv, men at lønnen ikke står i samsvar med arbeidsbelastningen.

– Det at man må gå fem år for å bli lærer synes jeg egentlig er litt tåpelig. Med tanke på at man faktisk har en mastergrad burde det gi bedre lønn, forteller Lygre avslutningsvis.

– Jeg hører ofte lærere som klager

Statistikk fra samordna opptak viser at antallet som søkte høyere utdanning har økt med 0,9 prosent fra 2022-2023, samtidig har søkere til lærerstudiene falt med 21,9 prosent. Statistikk fra Universitetet i Bergen (UiB) viser også at førsteprioritetssøkere til lektorutdanningene deres har hatt en nedgang på 33,52 prosent fra 2022-2023.

Dermed blir lektorstudieplassene tom både i søknadsprosessen, og ved at flere studenter slutter etter at de har startet.

Arne Hamre Bredal (23) er førsteårsstudent på lektorstudiet ved UiB. Bredal forteller at flere lærere han møter i praksis, i tillegg til lærerne på universitetet forteller om hvor vanskelig det er å være lærer.

– Jeg hører ofte lærere som klager på lønnen, i tillegg til at mange lærere mener de må være både psykolog og lærer i dag. Hvis denne negative omtalen fortsetter er det nok mange som vil velge andre yrker, forklarer Bredal.

Bredal håper at læreryrket får mer status og en mer positiv omtale i fremtiden.

Bredal mener at mange gjerne velger lærerstudiet om de er usikre på hva de egentlig vil, selv om studiet kan være krevende.

– Studiet er nok også litt tungt teoretisk. I stedet for å lære mer om hvordan vi faktisk skal opptre som lærere, blir det heller mye teori om andre ting, forteller Bredal.

Likevel er Bredal tydelig på at han trives godt på studiet så langt.

–Det er et godt miljø på studiet, i tillegg til at det er gode muligheter for utveksling, forteller Bredal.

– Avsmak av læreryrket

Lucas Matias Jeno er førsteamanuensis på instituttet for pedagogikk ved UiB. Han forteller at i følge en evaluering fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) slutter 55 prosent av det totale frafallet før andre studieår, og før tredje studieår har 80 prosent av frafallet droppet ut. Kun 2 prosent slutter i siste studieår.

– All mediaomtalen rundt lærere gjør nok at studenter fort kan bli skremt. I dag er det mye snakk om vold, og at lærere er "lønnstapere". Jeg vil tro flertallet av de som dropper ut har fått en avsmak av læreryrket og ikke selve studiet, sier Jeno.

Han forteller at lektorstudentene fint kan bruke studiepoengene sine andre steder, og at det derfor kan være mer fristende å bytte studie.

Jeno påpeker at det er en stor forskjell mellom lærerutdanninger på universitet og på høyskoler.

– UiB sine lærerutdanninger er såpass akademisert at ggom man ombestemmer seg har man muligheten til å bruke graden sin i andre yrker, forteller Jeno.

Nye tiltak

Professor og konstituert leder ved lektorsenteret på UiB, Endre Otto Brunstad, forklarer at UiB jobber hardt med tiltak for å forebygge frafall.

–Vi jobber med en ny praksisordning, flere praksisskoler og et tettere samarbeid med praksisskolene, forteller Brunstad

Brunstad understreker at han ikke ønsker at studentene skal føle at det blir teoretisk tungt, men at lektorstudiet skal være et akademisk studie på lik linje med andre universitetsstudier. 

Brunstad forklarer at lærerutdanningene på universitetet har høyere faglige ambisjoner enn lærerutdanningen på høyskolene.

– Studentene våre skal ta en utdanning som gjør de til gode fagpersoner og lektorer. Det å opprettholde våre faglige ambisjoner er en del av universitetets identitet, forteller Brunstad.

Powered by Labrador CMS