Kultur

Inspektør Hundvin mener musikklinjene er grovt underfinansiert.

Rammet av statlig systemfeil 

Kongshaug feirer 25-års jubileum samtidig som budsjettene går kraftig i minus.

Publisert

Kongshaug er den eneste skolen av sitt slag i Norge, som internatskole med musikklinje.

Inspektør på Kongshaug musikkgymnas, Olav Hundvin, forklarer den økonomiske situasjonen.

– Siden 2001 har Kongshaug fått et likebehandlingstilskudd fra staten, fordi det er ekstra kostnader knyttet til å drive musikkundervisning, sier han.

– Da regjeringen skrelte bort tilskudd som ikke var lovpålagt, mistet Kongshaug halve særtilskuddet i 2023, og hele tilskuddet på 4,3 millioner kroner i 2024.

– Det er mer kostbart å drive rene musikklinjer, slik vi har her, enn utdanningsprogram hvor ungdommene kan få undervisning i grupper på 15 elever, sier Hundvin.

– Hos oss får hver elev en til to enetimer i uken med spillelæreren sin, sier han.

Selv om Kongshaug er en friskole, driver den opplæring etter gjeldende offentlige læreplaner, ifølge Hundvin.

Han er tydelig på at individuell oppfølging er en forutsetning for å kunne tilby god musikkundervisning, og tror elever som skal satse på musikk, ville valgt skolen bort uten dette.

Elevene roser skolen

Kongshaug-elev Solveig Corina Bråten fordyper seg i klassisk piano. 

– Kongshaug betyr utrolig mye for meg, ikke bare instrumentelt, men også for egen karakterutvikling, sier pianisten. 

Trygve Bavold (til venstre) og Solveig Corina Bråten synes miljøet er så unikt og godt på Kongshaug at de ville søkt seg inn på skolen også om den ikke hadde tilbud om individuelle instrumenttimer.
Øvingen foregår i trangere lokaler enn hvor forestillingen skal holdes og Solveig Corina Bråten sitter oppå scenen, med ryggen til medelevene hun akkompagnerer.

Akkurat nå har elevene avbrekk fra andre fag, med intensiv øving til jubileumsforestilling.

– Det er litt stress, men mest artig, sier elev og el-gitarist Trygve Bavold. 

Feirer stort til tross for underskudd

Midt på gulvet i gymsalen på Konshaug musikkgymnas sitter en gitarist og klimprer på strenger. To elever byr hverandre opp til flamenco-inspirert selskapsdans til tonene fra instrumentet.

Elevene rundt fulgte nøye med på hvert innslag og heiet på hverandre.

Rundt dem står flere elever, tett i tett. Hele skolen, 120 elever, er samlet i gymsalen for å øve til forestilling.

Jubileumsforestillingen har fått tittelen «STILL FEELING GOOD!».

Lektor Anne Berit Hodne forteller at forestillingen handler om livet på «Haugen», og hvordan elevene har det på den musikalske, kristne internatskolen. 

– Programmet inkluderer noe nytt, og mange slagere som ulike Kongshaugkull har fremført tidligere, deler Hodne.

Lektor Anne Berit Hodne har en travel dag på jobb. Når noe skal avklares, er det hun som har oversikt.

Hodne forteller videre at skolen gjennom forestillingen skal hylle seg selv, for den musikalske samlingsplassen den har vært.

– Vi kjører på videre, med underskudd, forteller hun.

– Vi arrangerer jubileum med et dystert bakteppe, men velger å være optimistiske på at de økonomiske problemene skal løse seg, legger Hodne til. 

Håp for fremtiden

Det ligger en stor skjevhet i finansieringssystemet for skolene, når tilskuddene tildeles ut ifra gjennomsnittskostnad for alle linjer fremfor faktiske kostnader, sier inspektør Hundvin, og kaller det en systemfeil.

– Da kommer skoler som bare driver med ressurskrevende linjer dårlig ut, forklarer han.

Hundvin håper på at arbeid gjennom Friskoleforbundet vil føre frem til en politisk løsning, og at det vil komme en egen tilskuddssats for musikklinjer.

Det mener han ville vært en bedre løsning enn utjevnings-tilskuddet som Kongshaug nå er fratatt.

Kongshaug musikkgymnas er avhengige av at finansieringsmodellen endres på sikt.

Inntil videre har eierorganisasjonen gått med på å drive skolen, med underskudd, sier Hundvin. Han begrunner dette med at skolen og skoleeierne har fått signaler om at endringen vil komme med et regjeringsbytte, og enda tidligere om de får gjennomslag hos sittende regjering.

Bak denne strykergruppen sto det stativ med 15 (!) el-gitarer oppstilt, klar til bruk i senere nummer.

Hundvin forteller at Kongshaug har vært en musikalsk oase i 25 år, og at oppslutningen om jubileumskonserten og gjenforeningen som arrangeres i tilknytning til denne, viser hvor viktig skolen har vært for de som har gått der.

– Tidligere elever er spredd over hele landet. Likevel er 40% av disse påmeldt og kommer tilbake til jubileet, skryter Hundvin.

På Kongshaug musikkgymnas får alle elever grunnleggende opplæring i piano. Andrea Ådland fikk også det da hun gikk der, men liker aller best å synge.

Tidligere elev ved Kongshaug, Andrea Ådland, med artistnavn Drea, forteller at hun var påmeldt til Kongshaug-gjenforeningen, men måtte melde seg av igjen da det dukket opp en spillejobb. 

Artisten synes det er trist å høre at Kongshaug har møtt økonomisk motgang.

– Kongshaug var viktig for meg både for utviklingen av meg selv som person, men også musikalsk, sier Ådland.

– Det blir en slags folkehøyskolegreie, med konstant tilgang på både øvingsrom og på vennene dine, i trygge rammer, sier 25-åringen.

Elevene som øver til forestilling i gymsalen, innleder jubileums-showet med å omtale skolen sin på denne måten:

– Det å gå på Kongshaug er litt som å være på leir med masse kule folk.

Powered by Labrador CMS